Honden gedragstherapeut

Simone van der Hoev​en

Ik ga voor blije honden ​én blije baasjes!

Gedragstherapie, iets vo​or uw hond?

1 - Irritatie (zoals grommen, happen, bijten) 
2 - Angst bijv. bij vuurwerk
2 - (trillen, wegkruipen, angstbijten) 
3 - Blaffen-Janken (bij alleen zijn) 
4 - Agressie/dominantie (aanvallen) 
5 - Ontwijkingsgedrag

Uitzoeken waardoor uw hond het (ongewenste) gedrag heeft ontwikkeld is belangrijk. Want in het brein van uw hond is daarvoor altijd een reden! Neem bijv. een hond die niet alleen thuis kan zijn. Die hulpvraag komt vaak voorbij, maar wist u dat er wel vijf verschillende oorzaken kunnen zijn, waarom een hond niet alleen thuis kan blijven? Bijvoorbeeld een verhuizing, veranderingen in het gezin... 
Een juist advies hangt dus vooral van de gestelde diagnose(s) af. Het gaat hier om maatwerk, niet om tips uit de losse pols. 

Uw probleem en mijn weg naar een oplossing

Waardoor ontstaat een communicatieprobleem? >

Het kan zijn dat (ongewenst) gedrag door de omgeving verkeerd is geïnterpreteerd, waardoor een maatregel is toegepast die juist averechts werkte. In de afgelopen 20 jaar heeft wetenschappelijk onderzoek in hondengedrag aangetoond dat oude dogma’s deels of geheel  zijn achterhaald. Met als gevolg dat advisering bij ongewenst gedrag flink is bijgesteld.
 
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bezoek ik jaarlijks (internationale) congressen en seminars. De redenatie dat het probleem vanzelf wel overwaait is onterecht. Want hoe langer ongewenst gedrag wordt ingezet, hoe dieper het verankert.Gelukkig gaat aanleren makkelijker dan afleren. 

Wat kan ik voor uw hond betekenen? >

Het oplossen van het gedragsprobleem en aanleren van communicatietechieken leveren uw hond veel op, met name omdat de omgeving van de hond daardoor beter voorspelbaar wordt. En hoe meer voorspelbaar, des te minder stress. De praktijk leert ons dat een hond het ongewenste gedrag meestal niet voor z'n plezier ontwikkelt!
Mijn onderzoek naar het  hoe en waarom van het gedrag èn inzichtelijk maken van het probleem, komt de communicatie tussen baas en hond vaak ten goede. U leert zo uw hond beter begrijpen en er wordt door mij aandacht besteed aan het implementeren van 'correcte timing'. Bijvoorbeeld bij interventie of anderszins ombuigen van ongewenst gedrag.

Wat kan ik voor u betekenen? >

Niet zelden keren mensen opgelucht naar huis terug, omdat het (ongewenste) gedrag inzichtelijk is gemaakt en een behandelplan wordt opgesteld. Het zorgvuldig stellen van de diagnose is essentieel, want ‘zomaar tips’ heeft u wellicht al genoeg gehad. Het ombuigen van aangeleerd gedrag gaat vaak, maar niet altijd, in stapjes. Het hangt er mede van af hoe lang en hoe vaak uw hond het ongewenste gedrag heeft kunnen inzetten. Omdat het voor de hond vaak goed werkt, gaat hij/zij het herhalen waardoor het in stand blijft en zich zo in het gedrag verankert. En daardoor toeneemt! 

Mijn werkwijze als therapeut... >

1.
Verzamelen van informatie
. Nadat de afspraak is gepland wordt de link voor een vragenlijst verzonden, die u ingevuld aan mij terugstuurt. Indien mogelijk is opnemen van het ongewenste gedrag via uw telefoon of camera een prima idee. 
2.
Het consult.
Tijdens het consult wordt de vragenlijst besproken en uw eventuele filmpjes bekeken. Uw hond is hierbij altijd aanwezig en wordt rustig geobserveerd.
3.
Stellen van de diagnose.
Op basis van de verkregen informatie kan in de meeste gevallen een diagnose worden gesteld en wordt vervolgens het behandelplan uitgewerkt. 
4.
Coaching.
  Na het consult gaat u aan de slag met het advies en plan en laat u mij regelmatig weten hoe het gaat, waarna meestal vervolgstappen volgen. Ook hiervan houdt u mij weer op de hoogte etc. Hierover worden aan het eind van het consult afspraken met u gemaakt.

Wat mag u verwachten qua resultaat? >

In principe is aan ongewenst gedrag van uw hond atijd iets te doen. Tijdens mijn consult krijgt u vlot een reëel beeld van het probleem zelf en de duur van de therapie.
Op voorhand is niets zinnigs te zeggen, simpelweg omdat er nog geen diagnose is gesteld. Gedrag is een combinatie van bewuste of onbewuste, waarneembare handelingen die het gevolg zijn van de situatie of een actie. Observatie door 'getrainde' ogen is de eerste stap om het gedrag te herkennen. Door een juist behandelplan op te stellen kan het gedrag worden omgebogen. Dat zoiets niet binnen enkele dagen te realiseren is mag duidelijk zijn. Maar elke stap is er één. 

NEEM CONTACT OP MET SIMONE

Wist u dat...?

  • Bij het opvoeden van pups management heel belangrijk is? Als u uw pup geen ongewenst gedrag aanleert, hoeft u het later ook niet af te leren.  
  • Pups geen aan- en uitknop in hun nekvel hebben? Om uw pup te corrigeren gaat helaas niet zo simpel.
  • Pups zijn babyhonden. Zij moeten vanaf dag 1 leren omgaan met hun nieuwe omgeving én de de omgangsregels van hun nieuwe eigenaar. 
  • Pups moeten leren om alleen thuis te blijven, zindelijk te worden, niet te bijten in handen/ voeten/meubels, om te gaan met de evt. overige gezinsleden, soortgenoten, andere dieren etc. Dit socialisatieproces wordt door kersverse eigenaren nogal eens onderschat.  
  • Het vermenselijken van honden en hun gedrag een grote valkuil is bij het opvoeden?
  • Honden ook hun eigen, persoonlijke comfortzone hebben?
  • Hondentaal heel bijzonder is en dat u kunt leren om de taal van uw hond (beter) te 'lezen'?